Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze belangrijkste partners.

U als ouder bent zonder twijfel onze belangrijkste educatieve partner. U denkt en praat vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid mee over het onderwijs op school en bent actief betrokken in de ontwikkeling en het leerproces van uw kind(eren). Duidelijk en tijdig communiceren op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en met lage drempels over en weer vinden we belangrijk. Het leren van elkaar en delen van expertise zien we niet alleen terug in de klas en in de samenwerking tussen leerkrachten; ook talenten, kennis en ervaring van ouders willen we benutten en inzetten op school.