Samen actief voor een rijk onderwijsaanbod

Samenwerking tussen school en zorgcentrum, schoolplein wordt beleef- en ontmoetingsplek

Zorgcentrum De Meergaarden en de openbare Menno ter Braakchool in Eibergen waren altijd al goede buren, maar onlangs werde...

Viering 40 jaar Driesprong

‘Heel De Driesprong bakt tijdens veertigjarig jubileum’ Bakken zit de kinderen op basisschool De Driesprong in het bloed. Met

OBS De Marke 25 jaar!

Helaas werd het grote feest eerder vanwege de Corona-crisis uitgesteld, maar binnenkort viert OBS de Marke haar 25-jarig b...

Openbaar onderwijs voor ieder kind

Samen: Onze openbare scholen staan open voor iedereen. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden zijn welkom. Er is respect voor ieders overtuiging. We zien het ook als onze taak om waarden en normen onder de aandacht van onze leerlingen te brengen. Daarbij actief het gesprek aan te gaan over verschillen tussen mensen, over tolerantie en respect voor elkaar.

Actief: We staan midden in de maatschappij en zijn actief betrokken bij ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. We werken daarbij graag samen met de ouders van onze leerlingen en andere partners in de samenleving.

Voor een rijk onderwijsaanbod: Onze leerkrachten hebben aandacht voor en staan dichtbij ieder kind. De kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van kinderen staan centraal: een brede ontwikkeling op alle fronten in een uitdagende leeromgeving. Onze leerlingen krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en talenten te ontwikkelen.