Dit is waar we voor staan

Openbaar onderwijs is voor ons een begrip met inhoud en de openbare onderwijsidentiteit komt sterk tot uitdrukking in onze gezamenlijke kernwaarden. Ze vormen de basis en inspiratiebron voor alles wat we doen. We hebben onze kernwaarden als volgt samengevat:

Samen dichtbij ieder kind

Samen dichtbij Ieder Kind

Samen

Samen heeft voor ons te maken met betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Betrokkenheid heeft daarnaast  een directe relatie met je betrokken en verantwoordelijk voelen voor je eigen leer- en ontwikkelproces (eigenaarschap) en je daarop laten aanspreken.

“Samen” komt ook tot uitdrukking in het samenwerken met ouders, onze belangrijkste partners, en met anderen in de omgeving. We zoeken actief verbinding met onze omgeving en stellen steeds de vraag: wat kunnen wij samen doen om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling? 

Dichtbij

Niet alleen in ruimtelijke zin willen wij dicht bij staan - in bijna elk dorp is immers een openbare school dicht bij huis te vinden. Maar ook in een andere betekenis dicht bij kinderen: we stellen de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoefte van kinderen centraal. Vertrouwen en plezier zijn in onze visie nodig om tot leren en ontwikkeling te komen.

Ieder kind

Bij ons is ieder kind welkom en voelt ieder kind zich met zijn eigen achtergrond en eigen aardigheden, gewaardeerd en gerespecteerd. Wij zijn nieuwsgierig naar je en willen met jou uitzoeken waar je talenten en mogelijkheden liggen. Leren is niet alleen kennisoverdracht, leren gaat ook over het ontwikkelen van je unieke ik in relatie met anderen. Een brede ontwikkeling. Ieder kind telt!

Wij hebben interesse in elkaars opvattingen, normen en waarden en besteden daar op de scholen actief aandacht aan. Op basis van gelijkwaardigheid gaan we het gesprek aan over verschillen tussen mensen, over anders denken, over je inleven in een ander, over tolerantie en respect voor elkaar.

Wij staan open voor ideeën van anderen en stimuleren alle betrokkenen bij ons onderwijs om met ons mee te denken, te praten en te doen!