Hoogbegaafdheid

Voor hoogbegaafde leerlingen bij wie het reguliere basisonderwijs onvoldoende aansluit bij hun specifieke onderwijsbehoefte, biedt de Da Vinci school exclusief onderwijs. De Da Vinci school is de enige voltijdsbasisschool voor hoogbegaafde kinderen in Berkelland e.o. De school biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een hoge intelligentie (richtlijn; IQ > 125). De specifieke onderwijsbehoefte van deze kinderen is voornamelijk gerelateerd aan de hoge intelligentie van het kind. De kinderen krijgen bij Da Vinci dezelfde vakken aangeboden als op andere basisscholen, maar dan wel compact en op een uitdagend niveau. Daarnaast bieden wij ruimte voor verdiepen en verrijken.

Speerpunten zijn: kinderen coachen, zelfstandig werken en leren leren.