Directeur Onderwijsteam

De directeuren onderwijsteam geven leiding aan een cluster van scholen. Zij krijgen van het bestuur de ruimte om het bestuursbeleid te vertalen naar de werkvloer. Maandelijks hebben zij managementoverleg, waarin zij actuele ontwikkelingen en beleidszaken bespreken. De uitwerking en verdeling van taken tussen bestuur en de directeuren onderwijsteam is vastgelegd in een managementstatuut.
Ga naar werken in onderwijsteams.

Onderwijsteam 1 en 4 Dhr. C. van Schaik
Onderwijsteam 2 en 3 Dhr. B. Izaks
SBAO Dhr. H. Wossink