OBS De Voshaar, Haarlo

Locatie coördinator: Mevrouw M. Wolterink
Adres: Wolinkweg 6
Postcode/Plaats: 7273 SL  Haarlo
Telefoonnummer: 0545-261314
E-mail: directie@devoshaar.nl
Website: http://www.devoshaar.nl


In verbondenheid naar zelfstandigheid

De ontwikkeling van kinderen tot de volwassenen van de toekomst vraagt om een basisschool die kinderen kennis laat verwerven, maar ook vaardigheden leert om te communiceren met de naaste omgeving. 
De school werkt aan de ontwikkeling van zelfstandigheid. Keuzes die kinderen zelf kunnen maken, laten we ze maken. Keuzes die moeilijk zijn, nemen ze onder begeleiding van de leerkrachten. Helpen waar nodig, zelf doen waar het kan: versterken van het competentiegevoel. Het is belangrijk voor het zelfvertrouwen dat kinderen zich realiseren wat ze allemaal al kunnen, als stevige basis om zich verder te ontwikkelen: vaardigheden die de samenwerking met anderen mogelijk maakt.
Goed samenwerken lukt sommige kinderen niet vanzelf. Aan de benodigde vaardigheden wordt structureel gewerkt.
Er wordt op De Voshaar rekening gehouden met de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden, waarbij de school zoveel mogelijk probeert aan te sluiten
Ook de sociale ontwikkeling van het kind is belangrijk en op allerlei gebied wordt hier aandacht aan besteed.
Verder zorgt de school ervoor dat het jonge kind naast het spelen de kans krijgt die leervoorwaarden te ontwikkelen die op latere leeftijd nodig zijn voor het met succes aanleren van het lezen, rekenen, enz