OBS Kerst Zwart, Ruurlo

Locatie coördinator: Mevrouw M. van der Spoel
Adres: Schoolstraat 11
Postcode/Plaats: 7261 GH  Ruurlo
Telefoonnummer: 0573-452182
E-mail: directie@kerstzwartschool.nl
Website: http://www.kerstzwartschool.nl
 
 
Het schoolteam wil dat de kinderen daadwerkelijk iets leren in een veilige, prettige en kindvriendelijke omgeving. In de onderbouw gaat dat natuurlijk meer spelenderwijs dan in de bovenbouw. 
Daarbij kunnen de kinderen zich op eigen niveau ontwikkelen. Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof die bij hun groep hoort. Dit is een basispakket van allerlei vaardigheden en een bepaalde kennis.
Voor de zwakke kinderen zijn er hulpprogramma’s en voor de vlotte kinderen is er voldoende verdiepings- en verrijkingsstof, zodat ook zij zinvol en gemotiveerd kunnen werken.
Regelmatig vinden toetsingen plaats zodat de ontwikkeling continu in de gaten wordt gehouden. 
De school is zo gestructureerd, dat de kinderen alles kunnen overzien, elkaar kennen en zich veilig voelen