Werken in onderwijsteams

Het werken in onderwijsteams maakt een kwaliteitsverbetering mogelijk, te voldoen aan de maatschappelijke opdracht en is tevens een duurzaam antwoord op de krimp. Werken in onderwijsteams is een middel om de kwaliteit van ons onderwijs verder te versterken. Werken in onderwijsteam betekent dat collega’s van verschillende scholen onderling gaan samenwerken en deskundigheid gaan uitwisselen. Het werken met onderwijsteams versterkt de expertise van de onderwijsprofessionals en maakt kleine teams minder kwetsbaar. Het biedt ruimte voor permanente reflectie en ontwikkeling van vaardigheden. De uitvoering gebeurt nog steeds op de eigen locatie, een school. Die heeft een eigen identiteit. Het College van Bestuur vindt de leefbaarheid van de kleine kernen belangrijk en heeft derhalve ook als uitgangspunt geformuleerd het zolang mogelijk open houden van scholen met een eigen BRIN-nummer.
Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de scholen over de onderwijsteams:

Onderwijsteam 1OBS Noord
OBS Kiezel en Kei
OBS H.W. Heuvel

 

Onderwijsteam 2


OBS Op d’n Esch
OBS De Berkel 
OBS De Keikamp

 

Onderwijsteam 3OBS De Voshaar
OBS De Marke
OBS B. Tormijn
OBS De Hofmaat 

 

Onderwijsteam 4
OBS Kerst Zwart
OBS De Driesprong
OBS Menno ter Braak
OBS G.A. v.d. Lugt

 

SBAO

SBO Diekmaat          Da Vinci Berkelland