Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen ‘zorgplicht’. Dit betekent dat elk schoolbestuur sinds die datum wettelijk verplicht is om elke leerling een passend onderwijsprogramma te bieden. Op de eigen school of op een andere, voor de leerling, beter passende school. Alle scholen binnen OPONOA werken gericht met elkaar samen. Daardoor vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken zij elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan er meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

Stichting OPONOA participeert in het Samenwerkingsverband IJssel/Berkel, dat bestaat uit 27 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 6 gemeenten Bronckhorst, Voorst, Zutphen, Lochem, Berkelland en Brummen. 

Meer informatie over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op de website:
SWV IJssel / Berkel