ICT & Techniek-onderwijs

In het Strategisch Beleidsplan van stichting OPONOA geven we aan dat we onze leerlingen willen voorbereiden op de toekomst door toekomstgericht en uitdagend onderwijs te geven. Daarnaast speelt talentontwikkeling een grote rol in ons onderwijs.

Door kinderen te laten ervaren wat hun talenten zijn geven we ze meer zicht op hun toekomst en kunnen ze betere keuzes maken betreffende het vervolgonderwijs.

Vakken als lezen, rekenen en taal blijven basisvakken in ons onderwijs. Maar om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven, zetten wij in op een brede ontwikkeling. Naast kennisontwikkeling besteden wij actief aandacht aan de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creativiteit, burgerschap, mediawijsheid, ondernemerschap.

Toekomstgericht onderwijs betekent voor ons ook dat wij het onderwijsleerproces steeds meer gaan inrichten met aandacht voor ontdekken en beleven op verschillende plekken. Veel zelf doen dus, zelf op onderzoek uitgaan, bewegen, proeven, ruiken, voelen.

 

Bij toekomstgericht onderwijs hoort natuurlijk ook het gebruik van nieuwe technologieën. Waar dat kan maken wij gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe media en middelen: om het werk van leerkrachten te ondersteunen en om het leren van kinderen boeiend te maken. Samenwerking en communicatie met andere leerlingen blijven voor ons essentieel.

Onze bovenschoolse ICT-er Erik-Jan Holleman geeft regelmatig lessen over ICT & Techniek-onderwijs. Tijdens deze lessen maken de kinderen van onze basisscholen kennis met deze nieuwe technologieën.

Zo wordt er gebruik gemaakt van de Micro:Bit, een veelzijdig programmeerbaar computertje op creditcard-formaat. Hiermee kunnen de leerlingen ledlampjes programmeren, een stappenteller maken, motortjes aansturen en radiosignalen versturen van de ene Micro:Bit naar de andere.


Naast deze Micro:Bit wordt er veel met Lego gewerkt; Lego heeft sinds enige jaren de Education-lijn, waarbij de kinderen een leerlijn doorlopen van groep 3 tot en met de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. We starten in groep 3-4-5 met Lego WeDo, groep 6-7-8 gaat aan de slag met Lego Spike Prime en groep 8 en verder kan aan het werk met Lego Mindstorms.

         


Ook maken de kinderen kennis met de OzoBot, Scottie Go, Turing Tumble, DJI Tello Edu-drones en is er binnen stichting OPONOA een 3D-printer aanwezig.

Op alle scholen bij OPONOA wordt er aandacht besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en Digitale Geletterdheid: mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. Ongemerkt zijn de leerlingen dan tevens aan het oefenen met samenwerken, begrijpend lezen, analytisch denken en ontwerpend en ontdekken leren.

Allemaal vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst!