IKC Op d'n Esch, Eibergen

Locatie-coördinator
Dhr. K. Vogel
Adres:
Meidoornstraat 36
Postcode/plaats:
7151 ZT Eibergen
Telefoonnummer:
0545-472117
E-mail:
directie@opdnesch.nl
Website:
http://www.opdnesch.nl

 
"Samenwerkend naar zelfstandigheid"

Op d'n Esch is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.
“Op d'n Esch” is een gecertificeerde “BAS-school” dat wil zeggen: Bouwen aan een Adaptieve School. De school is voortdurend in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Met adaptief onderwijs willen de leerkrachten de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden van de kinderen begeleiden.