OBS De Driesprong, Ruurlo

Locatie coördinator: De heer P. Knuivers
Adres: Batsdijk 23
Postcode/Plaats: 7161 SN  Ruurlo
Telefoonnummer: 0573-452844
E-mail: directie@obsde3sprong.nl
Website: http://www.obsde3sprong.nl


Iedereen telt mee!

De Driesprong is een openbare basisschool gelegen in het buitengebied van Ruurlo, op + 2 kilometer afstand van de dorpskern. De Driesprong is in 1982 ontstaan uit de samenvoeging van de lagere scholen "De Koekoekschool", "De Bruil" en kleuterschool "De Bruilse Koekoek". Tevens staat onze school op een driesprong.
Het overgrote deel van de leerlingen is afkomstig uit dit buitengebied. de school is openbaar, dus toegangelijk voor alle kinderen van + 4 tot en met + 12 jaar zonder onderscheid in godsdienst of levensbeschouwing.