Toekomstgericht en uitdagend onderwijs

Wij werken met kinderen en dus met de toekomst. Hoe die toekomst er uit ziet weten we niet precies, maar wat we wel zeker weten,  is dat de wereld om ons heen volop in ontwikkeling is. Als we onze kinderen willen voorbereiden op het leven en werken in een steeds veranderende samenleving, dan zullen wij als organisatie zelf ook mee moeten veranderen.  De onzekerheden in de toekomst maken ons niet zenuwachtig, maar zien wij als een mooie aanleiding om te kijken of we  dingen ook anders kunnen doen.

Vakken als lezen, rekenen en taal blijven basisvakken in ons onderwijs. Maar om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven, zetten wij in op een brede ontwikkeling. Naast kennisontwikkeling besteden wij actief aandacht aan de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creativiteit, burgerschap, mediawijsheid, ondernemerschap.

Toekomstgericht onderwijs betekent voor ons ook dat wij het onderwijsleerproces steeds meer gaan inrichten met aandacht voor ontdekken en beleven op verschillende plekken. Veel zelf doen dus, zelf op onderzoek uitgaan, bewegen, proeven, ruiken, voelen.

Bij toekomstgericht onderwijs hoort natuurlijk ook het gebruik van nieuwe technologieën. Waar dat kan maken wij gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe media en middelen: om het werk van leerkrachten te ondersteunen en om het leren van kinderen boeiend te maken. Samenwerking en communicatie met andere leerlingen blijven voor ons essentieel.