Professionele ontwikkeling in een professionele cultuur

In een onderwijsorganisatie staat natuurlijk de ontwikkeling van kinderen centraal. Maar dat kan alleen als we ook onszelf steeds blijven ontwikkelen. Soms betekent dat het durven loslaten van ‘hoe we het altijd deden’ . En het (meer) vertrouwen op eigen kracht. Een OPONOA-professional is bereid zijn/ haar eigen onderwijspraktijk en die van collega’s regelmatig kritisch tegen het licht te houden en het gesprek daarover aan te gaan.

In een professionele cultuur willen wij met elkaar leren en ontwikkelen, samen in gesprek gaan over hoe kinderen leren en wat dat betekent voor ons onderwijs. Waar dat kan gaan wij actuele thema’s in het onderwijs of eigen leervragen samen oppakken, over de eigen schoolgrenzen heen kijkend. Wij willen elkaar inspireren, kennis en ervaring uitwisselen via workshops, schoolbezoeken, onderwijscafés en andere leer- en werkvormen.

Bestuur en directie hebben een hierin een belangrijke voorbeeldfunctie en zorgen voor een (school)klimaat waarin iedereen leert, waarin mensen met passie over hun vak praten, trots zijn op wat ze doen, nieuwe dingen uitproberen, hun deuren open zetten en hun talenten in de schijnwerpers zetten.