Ouderbetrokkenheid en samenwerking: samen maken wij de school

Een OPONOA-school is meer dan een plek om te leren, Het is ook een centrale plek in het dorp waar mensen elkaar ontmoeten. De komende jaren zetten wij in op het versterken van de samenwerking met ouders (linkje naar bestaande tekst “ouderbetrokkenheid” op website?) en met partners in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Als we willen dat kinderen meer invloed krijgen op hun eigen leerproces, dan hebben we natuurlijk de ouders/ verzorgers nodig. Zij zijn onze belangrijkste partners in de ontwikkeling en het leerproces van hun kinderen.  Partnerschap met ouders is een belangrijk thema de komende jaren.

Wij willen ons onderwijs ook sterker gaan verbinden met onze partners in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal, kinderopvang) en met het voortgezet onderwijs. Niet alleen om de overgang voor kinderen makkelijker te maken, maar ook met het oog op talentontwikkeling van leerlingen.

In onze regio zoeken wij tenslotte naar strategisch partnerschap met andere organisaties, om krachten te bundelen en om van elkaar te leren. Denk aan samenwerking met collega-schoolbesturen bij het vervangen van leerkrachten en samenwerking met PABO’s. Wij laten ons graag inspireren door goede voorbeelden van anderen buiten onze organisatie en staan open voor feedback.