Samenwerking tussen school en zorgcentrum, schoolplein wordt beleef- en ontmoetingsplek

Zorgcentrum De Meergaarden en de openbare Menno ter Braakchool in Eibergen waren altijd al goede buren, maar onlangs werden de banden nog strakker aangehaald bij de aanleg van het Naoberpad en de verandering van het schoolplein.

Het schoolplein aan de voorkant van de school is niet langer alleen het domein van de kleutergroepen. Waar voorheen alleen maar tegels en een zandbak lagen, verandert het plein steeds meer in een natuurspelplek annex parkje dat voor iedereen toegankelijk is. „Waar jong leert van oud en oud geniet van jong”, citeert schoollocatieleider Marjan Wolterink de ondertitel van het recent geplaatste straatnaambord. Geen officieel nieuwe straat, maar bedoeld om de intentie van de verandering aan te geven: een plek waar jong en oud uit de buurt samen kunnen komen: het Naoberpad.

Leren uit praktijk

Samen met ouders werd er van oude autobanden en zand een klimheuvel gebouwd en een grote rioolbuis geplaatst. De heggen die nog een afscheiding vormden tussen school en zorgcentrum zijn verwijderd en de twee huidige banken worden vervangen door zes andere, die op bestrating komen te staan. Fijn voor ouderen die een rondje maken met rollator of rolstoel en even een rustmoment in hun dagelijkse loopje willen inbouwen. De huidige schuur wordt verplaatst en op die plek komt een klimtoestel. Er worden nog fruitbomen aangeplant en is er al een begin gemaakt met de aanleg van een moestuin, waarin de schoolkinderen van de oudere naobers kunnen leren hoe je zelf je groenten verbouwd. Sla en radijsjes werden al gezaaid en geoogst. Wolterink: „Zo leren de de kinderen hier uit de praktijk en niet uit een boek.”

Materialen hergebruiken

„We hebben al veel langer een samenwerking met de Meergaarden, maar dat speelde zich altijd eigenlijk voornamelijk binnen af. Het is mooi dat dit nu buiten is”, vindt de schoolleider. Gert-Jan Schot is als ouder intensief betrokken bij het project en vooral bezig met de uitvoering van het ontwerp. „Ouders strikken om te helpen, subsidies proberen te krijgen en kijken welke materialen we kunnen hergebruiken, zoals tegels die we hebben verwijderd en waar we een bloembak van hebben gemaakt.”

Ook aan de zijde van de Meergaarden, waar nu al een klein dierenpark ligt, zal nog een en ander aangepast worden, zoals verbreding van het pad. Het gaat op het nieuwe plein om bewegen, leren, ontdekken en buurten. „En ontmoeten, dat is ook een belangrijk uitgangspunt”, zegt Wolterink.

Naar het overzicht