Bezoek inspectie aan Taalschakelklas Oekraïne

Bezoek van de onderwijsinspectie aan de Taalschakelklas Oekraïne

Dinsdag 24 januari kwamen twee inspecteurs van de inspectie van het onderwijs op bezoek bij de Taalschakelklas Oekraïne (TSK-O) in Neede. In een oriënterend gesprek over deze tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen werd gesproken over de inrichting en organisatie van de TSK-O en de ontwikkeling van de leerlingen. Dit bezoek is gebruikelijk bij recent gestarte tijdelijke onderwijsvoorzieningen.

In Neede gaan inmiddels ongeveer 40 leerlingen afkomstig uit Oekraïne naar school. Er zijn  drie groepen: een bovenbouwgroep, een onderbouwgroep en een instroomgroep. De lessen zijn gericht op taal, rekenen, sociale vaardigheden en burgerschap. Daarnaast is er creatief en bewegingsonderwijs.

De inspectie is een ochtend op school geweest. Zij hebben gesproken met Henri Soepenberg (College van Bestuur), Co van Schaik (directeur onderwijsteam) en Kelly Rosendahl (projectcoördinator). Daarnaast hebben zij een bezoek gebracht aan alle groepen en hebben er gesprekken plaats gevonden met leerlingen en teamleden.

De inspectie is zeer tevreden over de vorderingen van deze Taalschakelklas. Er werden complimenten gegeven over het zicht op veiligheid van de leerlingen, de instroom- en uitstroomprocedures, het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het onderwijsaanbod. Al met al een positief bezoek dat het onderwijzend personeel motiveert.

Wat ook motiveert zijn de leuke initiatieven van de wereld om de TSK-O heen. Bijvoorbeeld het aanbod van VSO Klein Borculo dat schoolmateriaal ter beschikking stelde dat bij hen overtollig was geworden. De TSK-O heeft dat met dank van hen aangenomen.

Naar het overzicht