Corona informatie

Op deze pagina vindt u de belangrijke informatie omtrent de corona-maatregelen, protocollen en handreikingen. Alle scholen van onze Stichting werken volgens deze richtlijnen van de overheid, het RIVM en de onderwijsorganisaties. Zij stellen samen de protocollen op en wij werken op onze scholen volgens deze afspraken en maatregelen. 

De informatie over het coronavirus en alle daarbij behorende maatregelen zijn te vinden via: Les op afstand - richtlijnen en protocollen

corona

 

 

 

 

Het laatste servicedocument:

servicedocument-funderend-onderwijs-11-april-2022