Corona informatie

corona

 

 

 

In de persconferentie van dinsdag 3 november jl. heeft de regering geen nieuwe, strengere maatregelen voor het (speciaal) basisonderwijs aangekondigd. 

- Nieuwsbrief Werkgroep Corona

Nieuwsbrief voor ouders, nov. 2020

- protocollen PO raad

Onderstaande protocollen worden als leidraad gebruikt om schoolspecifieke protocollen op te stellen. De protocollen van de scholen worden in gezamenlijk overleg gemaakt door schoolleiding, team en MR. De schoolprotocollen worden door de school met ouders/verzorgers gedeeld.

protocol basisonderwijs versie 6 november 2020

protocol speciaal onderwijs versie 6 november 2020

- Informatie m.b.t. corona van de overheid (RIVM-VNOG-gemeente)

samenvatting algemene regels in beeld

update