Corona informatie

Op deze pagina vindt u de belangrijke informatie omtrent de corona-maatregelen, protocollen en handreikingen. Alle scholen van onze Stichting werken volgens deze richtlijnen van de overheid, het RIVM en de onderwijsorganisaties. Zij stellen samen de protocollen op en wij werken op onze scholen volgens deze afspraken en maatregelen. 

De informatie over het coronavirus en alle daarbij behorende maatregelen zijn te vinden via: Les op afstand

Noodopvang - cruciale beroepen

corona

 

 

 

 

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken:

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.

Basisadviezen tegen corona:

-handen wassen,

-hoest en nies in je elleboog,

-blijf thuis bij klachten en doe een test,

-zorg voor voldoende frisse lucht

-haal een vaccin, booster- of herhaalprik.