Corona informatie

Op deze pagina vindt u de belangrijke informatie omtrent de corona-maatregelen, protocollen en handreikingen. Alle scholen van onze Stichting werken volgens deze richtlijnen van de overheid, het RIVM en de onderwijsorganisaties. Zij stellen samen de protocollen op en wij werken op onze scholen volgens deze afspraken en maatregelen. 

corona

 

 

 

handreiking bij besmetting

Handreiking-privacy-en-covid-19.pdf

Cruciale beroepsgroepen

- Nieuwsbrief Werkgroep Corona

Nieuwsbrief voor ouders nr.11 - Eind november 2021

Nieuwsbrief voor ouders nr. 10 - November 2021

Nieuwsbrief voor ouders nr. 9 - 22-09-2021

 

- Protocollen PO raad

Onderstaande protocollen worden als leidraad gebruikt om schoolspecifieke protocollen op te stellen. De protocollen van de scholen worden in gezamenlijk overleg gemaakt door schoolleiding, team en MR. De schoolprotocollen worden door de school met ouders/verzorgers gedeeld.

protocol-basisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs 29-11-2021

kvlo-protocol-bewegingsonderwijs-in-basisondewijs-29-11-2021.pdf

protocol-basisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs 24-11-2021.pdf

kvlo-protocol-bewegingsonderwijs-in-basisonderwijs-24-11-2021.pdf

Richtlijn voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs sept. 2021

protocol-basisonderwijs-31-08-2021.pdf

protocol-speciaal-onderwijs-31-08-2021.pdf

- Informatie m.b.t. corona van de overheid     

(RIVM-VNOG-gemeente/overige instanties)

QenA Corona-funderend-onderwijs-27-november-2021

Servicedocument-po-november-2021.pdf

Servicedocument-po-september-def-21-09-2021.pdf

Beslisboom-0-jaar-t-m-groep-8 per 02-12-2021

update