Sluiting scholen per 16 december 2020

Op de persconferentie van 12 januari jl. is de schoolsluiting verlengd.Een maatregel om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat ook de scholen van Stichting OPONOA dicht zijn en we verder gaan met het afstandsonderwijs. Leerkrachten en schoolleiders zijn via bekende kanalen te bereiken en de scholen zijn gedeeltelijk open voor de noodopvang van leerlingen.

Ook de medewerkers van het stafbureau werken thuis. Heeft u vragen of wilt u iemand spreken dan kunt u dat laten weten via het mailadres info@oponona.nl

Voor acute zaken is de heer Henri Soepenberg, bestuurder a.i., te bereiken op telefoonnummer 06-12992250. 

Corona informatie

corona

 

 

 

De ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben een informatiebrief ontvangen over de sluiting van de basisscholen, de noodopvang en de uitleen van devices. Deze vindt u hieronder.

Brief aan ouders over sluiting basisscholen

Cruciale beroepsgroepen

- Nieuwsbrief Werkgroep Corona

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 jan. 2021

Nieuwsbrief voor ouders dec. 2020

Nieuwsbrief voor ouders, nov. 2020

- Protocollen PO raad

Nieuws vanuit de PO raad

Onderstaande protocollen worden als leidraad gebruikt om schoolspecifieke protocollen op te stellen. De protocollen van de scholen worden in gezamenlijk overleg gemaakt door schoolleiding, team en MR. De schoolprotocollen worden door de school met ouders/verzorgers gedeeld.

protocol basisonderwijs 08-01-2021

protocol speciaal basisonderwijs 08-01-2021

Extra info testbeleid kinderen en handreiking neusverkoudheid

- Informatie m.b.t. corona van de overheid     

(RIVM-VNOG-gemeente/overige instanties)

Maatregelen Nederland in lockdown in het kort

Beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8

update