Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De leden van de GMR worden gekozen uit ouders en leerkrachten van de school die zij vertegenwoordigen. De GMR vergadert gemiddeld 8 keer per jaar over organisatorische en onderwijskundige zaken en financiën.

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2017/2018 zijn:
Woensdag 20 september 2017
Woensdag  6 december 2017 
Woensdag 31 januari 2018
Woensdag  7 februari 2018
Woensdag 18 april 2018
Woensdag  6 juni 2018

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:
Agenda d.d. 06-12-2017

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 14-06-2017