Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting OPONOA – Borculo

Onderwijsstichting OPONOA zoekt per 1 augustus 2018 een lid voor de Raad van Toezicht.

Wie zijn wij?

Oponoa is een ambitieuze onderwijsorganisatie met 2020 leerlingen op 16 scholen voor primair onderwijs in de omgeving Noord Oost Achterhoek met als missie: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

De stichting is gezond en financieel stabiel en werkt met optimisme aan de toekomst. Systematisch wordt gewerkt aan de onderwijsverbetering en het stimuleren van de voortdurende professionalisering van de leerkrachten. Sedert 2015 werkt de stichting met onderwijsteams, waardoor het onderwijs geoptimaliseerd wordt en de aandacht voor het kind nog groter wordt. Het kind staat centraal en de organisatie van OPONOA wordt gedragen door een betrokken en professioneel bestuur, leerkrachten en ondersteuners.

Het bestuur is in handen van het (tweehoofdige) College van Bestuur, de toezichthoudende rol wordt vervuld door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf personen. De RvT is wegens vertrek van één van haar leden op zoek naar een nieuw lid dat op voordracht van de GMR benoemd zal worden. 

Wat zoeken wij?

  • een inspirerende persoonlijkheid met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en met het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • een lid van de RvT waarvan het functioneren zich kenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling;
  • iemand die beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring van en in het onderwijs; 
  • iemand die de complexiteit van de organisatie herkent en vanuit zijn/haar achtergrond op professionele wijze de toezichthoudende rol kan vervullen; 
  • een kandidaat met kennis van en ervaring op het gebied van financiën/bedrijfsvoering, dit aandachtsgebied zal de kandidaat voor de RvT beheren;
  • iemand die kan invoelen wat de effecten van beleidsbeslissingen zijn en het abstractievermogen heeft om strategie te verbinden met de operatie.

Wat bieden wij?

  • Een ambitieuze onderwijsorganisatie
  • Een betrokken Raad van Toezicht
  • Een vacatievergoeding voor RvT-leden

Belangstelling?

Reacties kunnen tot uiterlijk 1 maart 2018 worden gestuurd naar info@oponoa.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer C. Laponder (voorzitter RvT): 06-55727646. 

Download hier: