Loopbaanformulier 2020-2021

Waarom dit formulier:
Wij brengen hiermee de loopbaanwensen van onze medewerkers in kaart. Op dit formulier staan ook vragen betreffende vrijwillige mobiliteit en het werken op een andere school binnen St. OPONOA
(Verplichte mobiliteit kan ontstaan bij teruglopende formatieruimte op de school. Directeuren Onderwijsteam gaan daarover altijd met de betrokkenen in gesprek).
De vragen met een sterretje zijn verplicht om in te vullen.
Loopbaanplanning
Minder
Meer
op eigen school
binnen het onderwijsteam
Ja (OPONOA Breed)
Ja (binnen mijn OT)
Nee
Ja
Nee
Mobiliteit (vrijwillig)
Ja, binnen mijn onderwijsteam
Ja, binnen de stichting
Nee
Onderbouw
Bovenbouw
Geen voorkeur
heb ik een opleiding gevolgd
wil ik een opleiding gaan volgen
Ja
Nee
Vacatureruimte (intern) die gedurende het jaar ontstaat, wordt bekend gemaakt onder alle medewerkers in vaste dienst.
Ja
Nee
Verlof
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Stoppen met werken - KeuzePensioen
Ja
Nee
Nevenwerkzaamheden
Ja
Nee
Ruimte voor opmerkingen
Vriendelijke dank voor het invullen van dit formulier.
Kopie van dit formulier
Vergeet niet een afdruk te geven aan uw directeur onderwijsteam en uw locatie coördinator. U kunt het ingevulde formulier dat u via de mail ontvangt ook naar hen doorsturen.

* Deze velden zijn verplicht.