Loopbaanformulier 2021-2022

Formulier loopbaan en talentontwikkeling stichting OPONOA 2021-2022
Loopbaanformulier
Minder
Meer
Anders:
Mobiliteit (vrijwillig)
Ja, binnen mijn onderwijsteam
Ja, binnen de stichting
Nee
Onderbouw
Bovenbouw
Geen voorkeur
Anders:
Ja
Nee
Anders:
Verlof
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 in aanmerking komen voor betaald ouderschapsverlof
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 in aanmerking komen voor onbetaald ouderschapsverlof
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 in aanmerking komen voor ander verlof
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 mijn duurzame inzetbaarheid 'bijzonder budget voor oudere werknemers' inzetten voor verlof
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 gebruik maken van duurzame inzetbaarheid
Ik wil in het schooljaar 2021-2022 gebruik maken van mijn Keuze Pensioen
Nevenwerkzaamheden
Ja
Nee
Talentontwikkeling 'De leerkracht als stuwende kracht' (zie toelichting)
Ik heb belangstelling om als leerkracht met een speciale taak te gaan werken, namelijk:
Ja
Nee
Ja
Nee
Ik heb een speciale opleiding gevolgd/volg dit schooljaar een speciale opleiding, namelijk:
Ja
Nee
Ja
Nee
directeur onderwijsteam
locatie-coördinator
groepsleerkracht
zorgcoördinator
leraar ondersteuner
leraar bewegingsonderwijs
Anders:
ja
nee
Ik heb belangstelling om op een andere school van de stichting te gaan werken
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
geen voorkeur
Regulier basisonderwijs
De Diekmaat (speciaal basisonderwijs)
Da Vinci (speciaal basisonderwijs)
Invalpool
Vergeet niet een afdruk te geven aan uw directeur onderwijsteam en uw locatiecoördinator.
vier plus vijf =

* Deze velden zijn verplicht.