Talentontwikkeling

Op onze scholen telt elk kind, en dus ook elk talent. Wij willen kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te laten groeien. Dat doen we o.a. door kinderen uit te dagen, door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en door ze nieuwe dingen uit te laten proberen.

Nieuwe dingen uitproberen en daarbij fouten durven maken.. dat doe je pas als je je veilig en plezierig voelt. Onze leerkrachten zorgen voor een veilige plek om te leren en stimuleren zelfvertrouwen bij kinderen.

De komende jaren willen wij leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling. Door ze keuzes te laten maken en te werken aan eigen doelen. De talenten en leerbehoeften van de leerlingen worden meer en meer vertrekpunt van ons onderwijs. De rol van de leerkracht verschuift daardoor nog meer naar die van begeleider en onderwijsontwerper. Dat vraagt van de leerkracht om een nieuwsgierige houding naar leerlingen en naar de eigen onderwijspraktijk: wat werkt, hoe zou het anders kunnen?

Niet alleen talentontwikkeling van leerlingen staat bij ons centraal. Er is zoveel talent onder onze leerkrachten. Daar gaan we meer gebruik van maken.  Dus: in beeld brengen en delen van talent, kennis en ervaring.  En wat ons betreft kijken we ook graag met welke talenten ouders ons onderwijs kunnen versterken!