Strategisch beleid
2017-2021

OPONOA presenteert met trots het strategisch beleidsplan 2017-2021:

Samen dicht bij ieder kind

Trots zijn we, omdat het een plan is van ons allemaal, een plan dat het resultaat is van mooie gesprekken en discussies over de ontwikkeling van onze kinderen. Gesprekken met schooldirecteuren, onze leerkrachten en ouders, maar ook met onze partners. Trots zijn we op onze leerlingen, die hun steentje hebben bijgedragen aan dit plan, door ons via filmpjes en andere creatieve uitingen te laten weten hoe zij denken over het onderwijs van de toekomst.

In dit strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende jaren: wat willen we bereiken, hoe willen we ons verder ontwikkelen? Het plan geeft richting, maar biedt ook zeker ruimte om de thema’s die ons met elkaar verbinden te vertalen naar elke unieke school.

Wat verbindt ons de komende jaren:

Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling

Toekomstgericht en uitdagend onderwijs

Toekomstgericht en
uitdagend onderwijs

Professionele ontwikkeling in een professionele cultuur

Professionele ontwikkeling
in een professionele cultuur

Ouderbetrokkenheid en samenwerking: samen maken wij de school

Ouderbetrokkenheid en samenwerking: samen maken wij de school

 

We lichten elk thema kort toe. Meer lezen? Klik hier voor de pdf-versie van ons strategisch beleidsplan.