Loopbaanformulier 2018-2019

Waarom dit formulier:
Wij brengen hiermee de loopbaanwensen van het personeel in kaart. Op dit formulier staan ook vragen betreffende vrijwillige mobiliteit, het werken op een andere school binnen de stichting.
(Verplichte mobiliteit kan ontstaan bij teruglopende formatieruimte op de school. Directeuren Onderwijsteam gaan daarover altijd met de betrokkenen in gesprek).
De vragen met een sterretje zijn verplicht om in te vullen.
Loopbaanplanning
Minder
Meer
Anders:
Ja
Nee
Ik heb een spreciale opleiding gevolgd.
Ja (OPONOA Breed)
Ja (binnen mijn OT)
Nee
Ja
Nee
Mobiliteit (vrijwillig)
Ja, binnen mijn onderwijsteam
Ja, binnen de stichting
Nee
Onderbouw
Bovenbouw
Geen voorkeur
Anders:
heb ik een opleiding gevolgd
wil ik een opleiding gaan volgen
Ja
Nee
Vacatureruimte (intern) die gedurende het jaar ontstaat, wordt bekend gemaakt onder al het zittend personeel in vaste dienst.
Ja
Nee
Anders:
Verlof
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Stoppen met werken - KeuzePensioen
Ja
Nee
Nevenwerkzaamheden
Ja
Nee
Ruimte voor opmerkingen
Vriendelijke dank voor het invullen dan dit formulier.
Kopie van dit formulier
Vergeet niet een afdruk te geven aan uw directeur onderwijsteam en uw locatie coördinator. U kunt het ingevulde formulier dat u via de mail ontvangt ook naar hen doorsturen.

* Deze velden zijn verplicht.